นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.ParryThailand.com มองเห็นว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่านถือเป็นข้อมูลสำคัญที่มีค่า นั่นทำให้เราให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมและการป้องกันรักษาข้อมูลเหล่านี้ให้ปลอดภัยและเป็นความลับ เพื่อเคารพต่อความไว้วางใจของท่านที่มีต่อเราและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ทุกท่าน เราจึงขอใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

เราเคารพสิทธิในการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ทุกท่าน ท่านจึงสามารถเข้าชมและเข้าถึงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ทุกเวลา เพื่อการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของเรา โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัทของเรา หากท่านไม่ต้องการซื้อสินค้า, ลงทะเบียนเป็นสมาชิก และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากเรา

ทางเราเชื่อว่าทุกสิ่งสามารถพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นได้อีก เราจึงสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เมื่อท่านต้องการใช้บริการหรือติดต่อบริษัทของเราผ่านทางเว็บไซต์ เรามีความจำเป็นที่จะต้องขอให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น เราจะทำการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ เพื่อใช้ในการจัดการตามความประสงค์ของท่านและใช้ในกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท

ParryThailand.com อาจให้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ เพื่อประโยชน์และความสะดวกสบายของผู้ใช้ทุกท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุ เป็นต้น

ParryThailand จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆหากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตามทางเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทเพื่อดำเนินการทางกฎหมายในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

ParryThailand ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด ทางเราจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบเมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ทุกท่าน

ParryThailand นำมาตรการความปลอดภัยตลอดจนควบคุมดูแลหน่วยงานจัดจ้างภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกท่านไว้เป็นความลับ

เมื่อท่านใช้บริการในเว็บไซต์หรือใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Server Layer : SSL) จะเข้ารหัสข้อมูลของท่านที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้ เราไม่สามารถรับประกันต่อความแน่นหนาหรือประสิทธิภาพของการเข้ารหัสดังกล่าวและ omgthailand.net จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆอันเกิดขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เว็บไซต์ของ ParryThailand ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน คุ้กกี้ คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ขอใช้บริการกรอกหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้หรือปฏิเสธการใช้งานของคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้