วิธีสั่งซื้อ

 1. ลูกค้าสามารถดูสินค้าทั้งหมดได้โดยการกดที่ไอคอนที่เป็นรูปขีด 3 ขีด ทางด้านขวาบน เพื่อเปิดเมนูดังรูป
 2. เลือกเมนู ผลิตภัณฑ์ เพื่อดูสินค้าทั้งหมดของเรา

หน้าผลิตภัณฑ์
หลังจากเลือกเมนู ผลิตภัณฑ์ แล้วจะพบรายการสินค้าดังรูป

 1. กดที่รูปสินค้าหรือชื่อสินค้า หากต้องการดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
 2. กดปุ่ม หยิบใส่ตะกร้า เพื่อเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นของคุณทันที (ลูกค้าสามารถแก้ไขจำนวนสินค้าได้ในภายหลังที่หน้า ตะกร้าสินค้า )

หน้ารายละเอียดสินค้า
หลังจากที่ลูกค้าได้ดูรายละเอียดสินค้า รีวิวสินค้าเป็นที่พอใจแล้ว หากลูกค้าสนใจต้องการสั่งซื้อให้ดำเนินการดังนี้

 1. กดปุ่ม + หรือ – เพื่อ เพิ่ม/ลด จำนวนสินค้าที่ต้องการ หรือกดที่ตัวเลขเพื่อใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ (ค่าเริ่มต้นจะเป็น 1 ชิ้น)
 2. กดปุ่ม หยิบใส่ตะกร้า เพื่อเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นของคุณ

 1. กดที่ไอคอนรูปรถเข็นเพื่อเข้าสู่หน้า ตะกร้าสินค้า

หน้าตะกร้าสินค้า (ส่วนที่ 1)

 1. กดปุ่ม + หรือ – เพื่อ เพิ่ม/ลด จำนวนสินค้าที่ต้องการ หรือกดที่ตัวเลขเพื่อเปลี่ยนจำนวนสินค้า (ลูกค้าต้องกดปุ่ม ปรับปรุงสินค้าในตะกร้า ที่ขั้นตอนถัดไปหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนสินค้า)
 2. กดปุ่ม x หากต้องการลบสินค้าออกจากตะกร้า

หน้าตะกร้าสินค้า (ส่วนที่ 2)

 1. กดปุ่ม ปรับปรุงสินค้าในตะกร้า เพื่อปรับปรุงจำนวนสินค้า (ในกรณีที่มีการแก้ไขจำนวนสินค้าในขั้นตอนที่แล้ว)
 2. กดปุ่ม สั่งซื้อและชำระเงิน เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

หน้าสั่งซื้อและชำระเงิน (ส่วนที่ 1)

 • กรอกที่อยู่ของคุณให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง และรวดเร็ว (* จำเป็นต้องกรอกให้ครบทุกช่อง)

หน้าสั่งซื้อและชำระเงิน (ส่วนที่ 2)

 1. เลือกวิธีการชำระเงินที่คุณต้องการ และกดปุ่ม สั่งซื้อ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

* หากลูกค้าทำการเลือกการชำระเงินแบบ โอนเงินผ่านทางธนาคาร/เอทีเอ็ม ลูกค้าต้องทำการยืนยันการชำระเงินหลังการโอนเงินทุกครั้ง โดยลูกค้าสามารถเลือกทำการยืนยันได้ 2 ช่องทาง (ให้เลือกทางใดทางหนึ่ง)